Asia Business Club at Darden

First Year Members

 Adrian Liong
 Ankur Agrawal
 Anoop Singh
 Ashwani Verma
 Asifur Rahman Mehedi
 Astrid DSouza
 Bingshi Chen
 Brian Yang
 Chris Zhao
 Christian Giagheddu
 Christopher Reese
 Dhruv Baronia
 Eric Batscha
 Fei Deng
 Gagan Bhasin
 Hainan Xin
 Harsh Agarwal
 Henry Huang
 Hiroyuki Mitsui
 Hui Lu
 Jason Pan
 Jie Du
 Jing An Wang
 Justin Pan
 Jyotsna Bhasin
 Kendall Jennings
 Kiran Kamreddy
 Le Wang
 Mackens Audena
 Manish Gera
 Mevilton Dsouza
 Mi Zhou
 Neha Jindal
 Nikhil Goel
 Nitesh Rauniyar
 Noel Fernandes
 Patrick Leitch
 Peter Lee
 Poncevic Ceballos
 Priyanka Tandon
 Qi Wang
 Qing Mu
 Qingmi Wang
 Riaz Hakkim
 Sargam Mehta
 Shardendu Mishra
 Shivaram Narayanan
 Sonia Punwani
 Suchita Verma
 Sun Yueyun
 Toshivv Kumar
 Trivikram Kasivajhula
 Vivek John Cherian
 Warner Queeny
 Weijia Jia
 Wesley Yeo
 Yi Sun
 Yi Yang
 Ying Zhang
 Yizheng Xia
 Yumiko Almendras
 Yung Haw Wang
 Zubin Mehta

top of page